Nabídka pro školy

Interaktivní taneční představení pro školy uváděné v dopoledním čase, s možností doplnění o pohybovou dílnu přímo ve vaší škole:

Barbora Látalová, Tereza Říčanová: Kozí kraviny (od 5 let)

Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková: Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2] (od 6 let)

Florent Golfier, Lukáš Karásek / tYhle: Výš (od 5 let)

Barbora Látalová a kol.: Karneval zvířat (5 - 12 let)

Mirka Eliášová a kol.: Svět z papíru (5 - 12 let)

Mirka Eliášová a kol.: Momo (8 - 15 let)

Pro žáky II. stupně a studenty středních škol uvádíme v dopoledním čase inscenace z repertoáru divadla PONEC, které oslovují mladé publikum. Pro pedagogy máme letos speciální nabídku - představení, které byste si přáli se svými žáky či studenty navštívit, si můžete vybrat sami a my je v průběhu školního roku uvedeme v dopoledním čase.

Pokud byste je rádi viděli předem, zveme vás na večerní představení. Informace a rezervace: Radmila Krásenská  E-mail: tanec.skolam@tanecpraha.eu

S cílem umožnit bližší kontakt dětí s umělci nabízíme tematické pohybové dílny přímo na školách (MŠ a ZŠ). Kreativní práce s dětmi vede k hlubšímu vnímání a chápání přínosu umění. Dílny vedou profesionální umělci z daných představení a realizují je přímo ve třídách, popř. tělocvičně či jiných vhodných prostorách školy. Mohou proběhnout před nebo po zhlédnutí představení a přiblíží dětem tvořivé a pohybové principy, z nichž dílo vychází. Délka dílny: 45 min Cena: 50 Kč /žák

Umělecko-vzdělávací projekt, který realizujeme více než 12 let s myšlenkou, že tanec a pohyb mají nezastupitelné místo ve výchovném procesu dětí. Tanec školám přináší do škol kreativní pohybovou výuku v rámci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova, určeného pro první a druhý stupeň ZŠ.

#tanecpraha